โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: พิธีมอบประกาศนียบัตร ปพ.1 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปพ.1 และปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2560 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมใน FACEBOOK

ชมภาพรวมรุ่นห้อง ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 13 มีนาคม 61   View : 79