โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: พิธีมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปี 2561
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประสภานักเรียนคนใหม่ ปี 2561 ขึ้น เมื่อสภานักเรียนปี 2560 หมดวาระการดำรงตำแหน่งลง ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ " นายพิบูลย์  สะผาย " นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานพร้อมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป...

ดูภาพเพิ่มเติม จาก เฟสบุ๊ค 
วันที่ : 13 มีนาคม 61   View : 54