โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: วันตรุษจีน 2561
วันตรุษจีน : 16 กุมภาพันธ์ 2561 

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมตรุษจีนขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป เรื่องของประวัติความเป็นมา ของตรุษจีน สัญลักษณ์ และแจกของรางวัล(อั่งเปา) สำหรับผู้ตอบคำถามได้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสุดพิเศษ จากคณะตลกของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อีกด้วย

 
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 61   View : 67