โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรี พ.ว. ประจำปี 2560
วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรี พ.ว. ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ คณะครู บุคลากร ชุมชน และนักเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารให้ก้าวหน้า ในทุกด้าน 

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 61   View : 65