โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27  (พิธีปิด 9 กุมภาพันธ์ 2561)
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 61   View : 118