โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ทัศนศึกษา ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เส้นทางการเดินทางเริ่มจาก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร - พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม - ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร - วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 61   View : 360