โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ทัศนศึกษา ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นม.2 พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได้เดินทางออกจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อทัศนศึกษา ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดการเดินทางทั้งสิ้น 1 วัน 
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 61   View : 44