โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ทัศนศึกษา ม.1 ประจำปี 2561
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกำหนดการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 1 วัน โดยเส้นทางการเดินทางเริ่มต้นจาก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ออกเดินไปชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สวนสัตว์อุบลราชธานี - ชมแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาที่วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี - ชมเเหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจที่เซ็นทรัลอุบลราชธานี - เดินทางกลับมายังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 61   View : 55