โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: พิธีมอบทุนการศึกษา (ศิษย์เก่ารุ่น 12 13 15) 5 กุมภาพันธ์ 2561
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 ศิษย์เก่า พ.ว. รุ่นที่ 12 13 และ 15 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ซึ่งได้ทำการคัดเลือกนักเรียนยากจน เก่ง ดี มีึคุณธรรม
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 61   View : 94