โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ผ้าป่าพนมไพรฯ-วัดกลางอุดมเวทย์
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถวายผ้าป่า ทำบุญเดือนสามที่วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
วันที่ : 30 มกราคม 61   View : 43