โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: English Camp 27th Jan 2018
วันที่ 27 มกราคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกับบริษัทมีเดียคิดส์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง
โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ท่านสุพัฒน์ บรรณาลัย เป็นประธาน 
วันที่ : 27 มกราคม 61   View : 46