โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่2561
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรทั้งคณะผู้บริหาร นักเรียน บุคลากร ศิษย์เก่า โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ร่วมกันตักบาตรและรับศีลรับพรจากพระสงฆ์ 49 รูป หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรมการแลกของขวัญและจับสลากปีใหม่ของนักเรียน ณ โรงยิม จนถึงเวลา 13.00 น.

 
วันที่ : 3 มกราคม 61   View : 57