โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมวันคริสต์มาส2560
ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคริสต์มาสตามการนับถือของศาสนาคริสต์ ซึ่งในครั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาเกาหลี เป็นต้น 

กิจกรรมในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้นได้รับเกียรติจากท่านรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ คำสุก ศิลาเหลือง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานในช่วงเช้า ณ โดมเอนกประสงค์ 46 ปี กิจกรรมประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงคริสต์มาส การแสดงความสามารถในการร้องเพลง 3 ภาษาของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพบซานต้าคลอสตอบคำถามชิงรางวัลและแจกของขวัญ ต่อเนื่องไปยังช่วงเที่ยง ณ ใต้ถุนอาคาร 4 มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยซุ้มกิจกรรมเกมชิงรางวัล และซุ้มประเทศต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้บนเวทียังมีการแสดงจากนักเรียนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เต้น cover การแสดงละคร ฯลฯ ภายใต้การควบคุมดูแลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

 
วันที่ : 3 มกราคม 61   View : 135