โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ขอให้โรงเรียนในสังกัดร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-10.00น. ณ บริเวณวัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 60   View : 265