โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ประดิษฐ์กระทงลอย ปี 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดทำกระทงลอยเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการดำเนินการสำเร็จลุล่วงภายใต้การสนับสนุนจากทางคณะครู คณะผู้บริหาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เป็นกำลังใจที่ดีแก่คณะทำงาน

 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 60   View : 163