โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: การฝึกภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560
การฝึกภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 6 พฤศจิกายน 2560 

 
วันที่ : 24 ตุลาคม 60   View : 75