โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กีฬาฮาเฮปีใหม่พนมไพรวิทยาคาร2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 116)

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่2561

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น โดยกิจ... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 56)

กิจกรรมวันคริสต์มาส2560

ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคริสต์มาสตามการนับถือของศาสนาคริสต์ ซึ่งในครั้งนี้ คณะกรรมการและผู... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 134)

งานกีฬาสีภายในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ครั้งที่ 47 (ดอนกลางเกมส์)

"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ดำเนินงานพิธีเปิดการแ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 91)

กบจูเนียร์ปี 9

"เมื่อประเทศไทยต้องเปลี่ยน ทุกภาคส่วนกำลังปรับตัว Thailand 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง" กบจูเนียร์ ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 92)

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ขอให้โรงเรียนในสั... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 263)

วันมหาธีรราชเจ้า 2560

การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 384)

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560... วันที่ 3 พ.ย. 60 (ดูู 134)

ประดิษฐ์กระทงลอย ปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดทำกระทงลอยเข้า... วันที่ 3 พ.ย. 60 (ดูู 162)

กิจกรรมถอดบทเรียน/Symposium นำเสนอผลงาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมถอดบทเรียน/Symposium นำเสนอผลงาน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้... วันที่ 3 พ.ย. 60 (ดูู 67)

พิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุค ตนท้องถิ่นพนมไพร และเพจตนท้องถิ่นพนมไพร ... วันที่ 24 ต.ค. 60 (ดูู 54)

การฝึกภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560

การฝึกภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท... วันที่ 24 ต.ค. 60 (ดูู 74)

นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พื้นที่จัดตั้งพระเมรุมาศจำลอง

... วันที่ 24 ต.ค. 60 (ดูู 60)

รางวัลรองชนะเลิศวอลเล่ย์บอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2560

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเหล่านักกีฬา และคุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รวมทั้งผู้... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 63)

งานเกษียณ พ.ว. 2560

... วันที่ 10 ต.ค. 60 (ดูู 75)

กิจกรรมการสวนสนามของลูกเสือพนมไพรวิทยาคาร

กิจกรรมการสวนสนามของลูกเสือพนมไพรวิทยาคาร ... วันที่ 29 มิ.ย. 60 (ดูู 135)

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ขอขอบคุณคณะกรรมการ แล... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 120)

คณะกรรมการนักเรียน ปี60 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ปี60 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียน ... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 100)

ภาษาไทยต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "ภาษาไทยต้านภัยยาเสพติด"ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ... วันที่ 28 มิ.ย. 60 (ดูู 84)

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 4 ม.ย. 59 (ดูู 119)