โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทัศนศึกษา ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เส้นทางการเดิน... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 359)

ทัศนศึกษา ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นม.2 พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมาย ได้เดินทางออกจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคา... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 43)

ทัศนศึกษา ม.1 ประจำปี 2561

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกำหนดการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเ... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 55)

พิธีมอบทุนการศึกษา (ศิษย์เก่ารุ่น 12 13 15) 5 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศิษย์เก่า พ.ว. รุ่นที่ 12 13 และ 15 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาค... วันที่ 10 ก.พ. 61 (ดูู 94)

พิธีมอบโล่รางวัลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

... วันที่ 2 ก.พ. 61 (ดูู 51)

ทัศนศึกษา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้น ม.6 เดินทางทัศนศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีออกเดินทางเวลา 05.15 น. นำขบวนโดย เ... วันที่ 31 ม.ค. 61 (ดูู 51)

ผ้าป่าพนมไพรฯ-วัดกลางอุดมเวทย์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถวายผ้าป่า ทำบุญเดือนสามที่วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ม.ค. 61 (ดูู 43)

English Camp 27th Jan 2018

วันที่ 27 มกราคม 2561กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกับบริษัทมีเดียคิดส์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม... วันที่ 27 ม.ค. 61 (ดูู 45)

จิตอาสา ณ วัดกลางอุดมเวทย์ วันที่ 26 มกราคม 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าร่วมกับชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบำเพ็ญปร... วันที่ 27 ม.ค. 61 (ดูู 49)

เวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้สื่อ วันที่ 25-26 มกราคม 2561

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 คุณครูเรืองกิตต์ เอราวรรณ ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนและเรี... วันที่ 27 ม.ค. 61 (ดูู 46)

"อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "

วันที่ 24-26 มกราคม 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ส่งตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมงานมหกรรม "อย.น้อย ภาคตะวันออก... วันที่ 25 ม.ค. 61 (ดูู 51)

มอบรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส (25 ธันวาคม 2560)

วันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิ... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 102)

แกนนำนักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 48)

วิทยากรโครงการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ(กศน.อำเภอพนมไพร)

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอ... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 41)

รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 พนมไพรวิทยาคาร อันดับที่... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 41)

กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 40)

วันครู ปี2561

เนื่องในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถูกยกย่องให้เป็น วันครู ทางอำเภอพนมไพร และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหว... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 50)

กิจกรรมพิธีสวดพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2561 ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรทีมวิทยากรนำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระธรรม... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 35)

ทุนการศึกษาจากบริษัทมารวย จ.ยโสธร

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากบริษัทมารวย จำนวน 2 ทุน ณ จังหวัดยโสธร... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 34)

วันเด็ก ปี2561

เนื่องในวันเด็กประจำปี 2561 ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานในวันเส... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 32)