โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น

วันที่ 11 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะครูได้ร่วมรับมอบเงินรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น และของขวัญวันเด็กจากธนาคารออมสิน สาขาพนมไพร 


วันที่ : 24 มกราคม 61   View : 53