โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จิตอาสา ณ วัดกลางอุดมเวทย์ วันที่ 26 มกราคม 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าร่วมกับชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบำเพ็ญปร... วันที่ 27 ม.ค. 61 (ดูู 11)

เวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้สื่อ วันที่ 25-26 มกราคม 2561

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 คุณครูเรืองกิตต์ เอราวรรณ ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนและเรี... วันที่ 27 ม.ค. 61 (ดูู 10)

"อย.น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "

วันที่ 24-26 มกราคม 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ส่งตัวแทนนักเรียนและครู เข้าร่วมงานมหกรรม "อย.น้อย ภาคตะวันออก... วันที่ 25 ม.ค. 61 (ดูู 22)

มอบรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส (25 ธันวาคม 2560)

วันที่ 24 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิ... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 39)

แกนนำนักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) รุ่นที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 14)

วิทยากรโครงการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ(กศน.อำเภอพนมไพร)

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอ... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 8)

รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 พนมไพรวิทยาคาร อันดับที่... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 8)

กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 9)

วันครู ปี2561

เนื่องในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถูกยกย่องให้เป็น วันครู ทางอำเภอพนมไพร และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหว... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 10)

กิจกรรมพิธีสวดพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2561 ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรทีมวิทยากรนำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระธรรม... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 11)

ทุนการศึกษาจากบริษัทมารวย จ.ยโสธร

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากบริษัทมารวย จำนวน 2 ทุน ณ จังหวัดยโสธร... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 4)

วันเด็ก ปี2561

เนื่องในวันเด็กประจำปี 2561 ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานในวันเส... วันที่ 24 ม.ค. 61 (ดูู 7)

กีฬาฮาเฮปีใหม่พนมไพรวิทยาคาร2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 51)

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่2561

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น โดยกิจ... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 26)

กิจกรรมวันคริสต์มาส2560

ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคริสต์มาสตามการนับถือของศาสนาคริสต์ ซึ่งในครั้งนี้ คณะกรรมการและผู... วันที่ 3 ม.ค. 61 (ดูู 37)

งานกีฬาสีภายในโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ครั้งที่ 47 (ดอนกลางเกมส์)

"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้ดำเนินงานพิธีเปิดการแ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 59)

กบจูเนียร์ปี 9

"เมื่อประเทศไทยต้องเปลี่ยน ทุกภาคส่วนกำลังปรับตัว Thailand 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง" กบจูเนียร์ ... วันที่ 30 พ.ย. 60 (ดูู 49)

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ขอให้โรงเรียนในสั... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 115)

วันมหาธีรราชเจ้า 2560

การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560... วันที่ 27 พ.ย. 60 (ดูู 148)

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560... วันที่ 3 พ.ย. 60 (ดูู 57)